• Strona główna
 • Komunikaty
 • Do pobrania
 • Dodatki
 • Informacje o wersji
 • Rozwój
 • Wiki
 • Forum
 • Zarejstruj własne konto VI »

  Statystyki - Informacje o wersji

  Filtering by keyword: Auto shutdown Clear filter ×

  Statystyki użytkowników

  Zarejestrowanych użytkowników: 1206
  Użytkowników z Version Info: 7
  Wtyczek na użytkownika: Średnio: 74, Minimum: 50, Maksimum: 130

  Statystyki Mirandy NG (7)

  Wersja Używane przez Ratio
  0.95.10.2 x64 14 %
  0.95.10.3 14 %
  0.95.12 alpha 14 %
  0.95.13 alpha x64 14 %
  0.95.13.1 x64 14 %
  0.95.5 x64 14 %
  0.95.9 alpha x64 14 %

  Language packs statistics (3)

  Language pack Używane przez Ratio
  russian (ru) [0419] 57 %
  no language pack installed 29 %
  german (de) [0407] 14 %

  Statystyki wtyczek (156)

  Nazwa pliku Nazwa wtyczki Używane przez Ratio
  actman.dll Action manager 57 %
  addcontactplus.dll Add contact+ 43 %
  advancedautoaway.dll Advanced Auto Away 14 %
  alarms.dll Alarms 71 %
  authstate.dll Authorization state 86 %
  autoshutdown.dll Auto shutdown 100 %
  autorun.dll AutoRun 43 %
  avatarhistory.dll Avatar history 29 %
  avs.dll Avatar service 100 %
  basichistory.dll Basic history 14 %
  bass_interface.dll BASS Interface 71 %
  whenwasit.dll Birthday reminder 71 %
  boltun.dll Boltun 29 %
  bosskey.dll BossKey+ 29 %
  buddyexpectator.dll Buddy expectator 57 %
  buddypounce.dll Buddy pounce 29 %
  changekeyboardlayout.dll Change keyboard layout 43 %
  clientchangenotify.dll Client change notify 29 %
  clist_nicer.dll Clist nicer 29 %
  cloudfile.dll CloudFile 29 %
  cmdline.dll Command line 43 %
  console.dll Console 43 %
  rate.dll Contact`s rate 14 %
  flags.dll Country flags 57 %
  crashdumper.dll Crash dumper 100 %
  cryptopp.dll Crypto++ 57 %
  currencyrates.dll Currency Rates 14 %
  folders.dll Custom profile folders 86 %
  cslist.dll Custom status list 43 %
  cyrtranslit.dll CyrTranslit 14 %
  dbchecker.dll Database checker 29 %
  dbeditorpp.dll Database editor++ 86 %
  db_autobackups.dll Db autobackuper 86 %
  discord.dll Discord protocol 57 %
  dummy.dll Dummy protocol 100 %
  facebook.dll Facebook 71 %
  facebook.dll Facebook RM 14 %
  favcontacts.dll Favorite contacts 86 %
  fileasmessage.dll File as message 71 %
  assocmgr.dll File association manager 29 %
  fingerprint.dll Fingerprint NG 86 %
  fltcontacts.dll Floating contacts 57 %
  ftpfile.dll FTP File YM 29 %
  gg.dll Gadu-Gadu protocol 57 %
  gmailnotifier.dll Gmail Multiple Notifier 43 %
  new_gpg.dll GPG 14 %
  hwhotkeys.dll Hardware HotKeys 14 %
  linklist.dll History linklist plus 71 %
  historysweeperlight.dll History sweeper light 57 %
  historypp.dll History++ 86 %
  historystats.dll HistoryStats 29 %
  httpserver.dll HTTPServer 14 %
  icq.dll ICQ-WIM protocol 71 %
  icq.dll IcqOscarJ protocol 29 %
  ieview.dll IEView 71 %
  ignorestate.dll Ignore state 57 %
  import.dll Import contacts and messages 71 %
  irc.dll IRC protocol 57 %
  jabber.dll Jabber protocol 100 %
  keepstatus.dll Keep status 14 %
  keyboardnotify.dll Keyboard notify ext. 57 %
  seenplugin.dll Last seen 43 %
  listeningto.dll ListeningTo 43 %
  magneticwindows.dll Magnetic Windows 29 %
  yamn.dll Mail Notifier 29 %
  menuex.dll Menu item ext 86 %
  msg_export.dll Message export 57 %
  msgpopup.dll Message popup 57 %
  messagestate.dll Message state 29 %
  minecraftdynmap.dll Minecraft Dynmap protocol 14 %
  advaimg.dll Miranda image services 14 %
  dbx_mdbx.dll Miranda NG MDBX database driver 86 %
  dbx_mmap.dll Miranda NG mmap database driver 86 %
  pmanagerex.dll Miranda NG profile changer 57 %
  dbx_sqlite.dll Miranda NG SQLite database driver 57 %
  mirotr.dll Miranda OTR 57 %
  mtextcontrol.dll Miranda text control 43 %
  mirandag15.dll MirandaG15 14 %
  mirfox.dll MirFox 29 %
  mirlua.dll MirLua 29 %
  mobilestate.dll Mobile state 43 %
  clist_modern.dll Modern contact list 71 %
  mradio.dll mRadio Mod 71 %
  msn.dll MSN protocol 43 %
  mydetails.dll My details 57 %
  newawaysys.dll New Away System Mod 29 %
  neweventnotify.dll NewEventNotify 29 %
  newsaggregator.dll News aggregator 71 %
  nohistory.dll NoHistory 43 %
  nimcontact.dll Non-IM Contact 57 %
  notifyanything.dll NotifyAnything 14 %
  nudge.dll Nudge 71 %
  omegle.dll Omegle protocol 43 %
  openfolder.dll Open Miranda folder 57 %
  openssl.dll OpenSSL SSL API module 14 %
  packupdater.dll Pack updater 29 %
  pasteit.dll Paste it 29 %
  ping.dll Ping 43 %
  pluginupdater.dll Plugin updater 100 %
  popupplus.dll Popup plus 71 %
  proxyswitch.dll ProxySwitch 29 %
  quickcontacts.dll Quick contacts 29 %
  quickmessages.dll Quick messages 57 %
  quickreplies.dll Quick replies 43 %
  quicksearch.dll Quick Search 71 %
  quotes.dll Quotes 14 %
  recentcontacts.dll Recent contacts 14 %
  removepersonalsettings.dll Remove Personal Settings 29 %
  restart.dll Restart 71 %
  sametime.dll Sametime protocol 29 %
  scriver.dll Scriver 29 %
  secureim.dll SecureIM 43 %
  sendss.dll Send ScreenShot+ 57 %
  contacts.dll Send/receive contacts 29 %
  sessions.dll Sessions 43 %
  shlext.dll Shell extension 29 %
  simplear.dll Simple auto replier 29 %
  simplestatusmsg.dll Simple status message 57 %
  cln_skinedit.dll Skin editor for Clist nicer 29 %
  skypeweb.dll Skype protocol (Web) 43 %
  skypestatuschange.dll Skype status change 14 %
  smileyadd.dll SmileyAdd 86 %
  spellchecker.dll Spell checker 86 %
  splashscreen.dll Splash screen 57 %
  startposition.dll Start position 43 %
  startupsilence.dll StartupSilence 29 %
  startupstatus.dll StartupStatus 14 %
  statuschange.dll Status change 29 %
  statusmanager.dll Status manager 71 %
  steam.dll Steam protocol 43 %
  notesreminders.dll Sticky Notes & Reminders 29 %
  stopspammod.dll StopSpam mod 71 %
  translitswitcher.dll Switch layout or transliterate 57 %
  tabsrmm.dll TabSRMM 71 %
  tipper.dll Tipper 57 %
  toaster.dll Toaster 14 %
  tooltipnotify.dll Tooltip notify 14 %
  toptoolbar.dll TopToolBar 86 %
  tox.dll Tox protocol 71 %
  trafficcounter.dll Traffic counter 14 %
  twitter.dll Twitter protocol 71 %
  userguide.dll User guide 14 %
  uinfoex.dll User info ext 71 %
  variables.dll Variables 71 %
  vkontakte.dll VKontakte protocol 86 %
  wbosd.dll WannaBe OSD 29 %
  watrack_mpd.dll Watrack MPD 14 %
  weather.dll Weather 57 %
  webview.dll Webview 57 %
  whousesmyfiles.dll Who Use My Files 43 %
  watrack.dll Winamp Track 43 %
  winterspeak.dll WinterSpeak 14 %
  xsoundnotify.dll XSoundNotify 43 %
  newxstatusnotify.dll xStatus notify 57 %
  yarelay.dll YARelay 14 %
  zeronotify.dll Zero notifications 14 %