• Strona główna
  • Komunikaty
  • Do pobrania
  • Dodatki
  • Informacje o wersji
  • Rozwój
  • Wiki
  • Forum
  • Zarejstruj własne konto VI »

    Statystyki - Informacje o wersji

    Filtering by keyword: Add contact+ Clear filter ×

    Statystyki użytkowników

    Zarejestrowanych użytkowników: 1208
    Użytkowników z Version Info: 38
    Wtyczek na użytkownika: Średnio: 50, Minimum: 17, Maksimum: 130

    Statystyki Mirandy NG (20)

    Wersja Używane przez Ratio
    0.95.11 3 %
    0.95.11 alpha 3 %
    0.95.11 alpha x64 8 %
    0.95.12 alpha 3 %
    0.95.13.1 3 %
    0.95.13.1 x64 11 %
    0.95.3 alpha 5 %
    0.95.4 5 %
    0.95.4 alpha x64 8 %
    0.95.4 x64 5 %
    0.95.5 3 %
    0.95.5 alpha x64 3 %
    0.95.5 x64 11 %
    0.95.6 alpha 5 %
    0.95.6 alpha x64 5 %
    0.95.7 alpha 3 %
    0.95.8 alpha x64 3 %
    0.95.8 x64 3 %
    0.96.1 alpha 8 %
    0.96.1 alpha x64 5 %

    Language packs statistics (7)

    Language pack Używane przez Ratio
    russian (ru) [0419] 18× 47 %
    no language pack installed 11× 29 %
    german (de) [0407] 8 %
    polish (pl) [0415] 8 %
    english (gb) [0809] 3 %
    italian (it) [0410] 3 %
    czech (cz) [0405] 3 %

    Statystyki wtyczek (176)

    Nazwa pliku Nazwa wtyczki Używane przez Ratio
    actman.dll Action manager 13× 34 %
    addcontactplus.dll Add contact+ 38× 100 %
    advancedautoaway.dll Advanced Auto Away 18 %
    aim.dll AIM protocol 13 %
    alarms.dll Alarms 16 %
    authstate.dll Authorization state 20× 53 %
    autoshutdown.dll Auto shutdown 8 %
    autorun.dll AutoRun 11× 29 %
    avatarhistory.dll Avatar history 13× 34 %
    avs.dll Avatar service 38× 100 %
    basichistory.dll Basic history 5 %
    bass_interface.dll BASS Interface 12× 32 %
    clist_blind.dll BClist 5 %
    whenwasit.dll Birthday reminder 11× 29 %
    boltun.dll Boltun 8 %
    bosskey.dll BossKey+ 8 %
    buddyexpectator.dll Buddy expectator 12× 32 %
    buddypounce.dll Buddy pounce 11 %
    changekeyboardlayout.dll Change keyboard layout 16 %
    clientchangenotify.dll Client change notify 13× 34 %
    clist_nicer.dll Clist nicer 11 %
    cloudfile.dll CloudFile 16 %
    cmdline.dll Command line 21 %
    connectionnotify.dll ConnectionNotify 8 %
    console.dll Console 10× 26 %
    rate.dll Contact`s rate 13 %
    flags.dll Country flags 14× 37 %
    crashdumper.dll Crash dumper 38× 100 %
    cryptopp.dll Crypto++ 12× 32 %
    currencyrates.dll Currency Rates 8 %
    folders.dll Custom profile folders 24× 63 %
    cslist.dll Custom status list 21 %
    cyrtranslit.dll CyrTranslit 5 %
    dbchecker.dll Database checker 24 %
    dbeditorpp.dll Database editor++ 32× 84 %
    db_autobackups.dll Db autobackuper 26× 68 %
    discord.dll Discord protocol 18 %
    dropbox.dll Dropbox 16 %
    dummy.dll Dummy protocol 19× 50 %
    emlanproto.dll E-mage LAN protocol 3 %
    exchange.dll Exchange notifier plugin 3 %
    facebook.dll Facebook 12× 32 %
    facebook.dll Facebook RM 14× 37 %
    favcontacts.dll Favorite contacts 13× 34 %
    fileasmessage.dll File as message 10× 26 %
    assocmgr.dll File association manager 15× 39 %
    fingerprint.dll Fingerprint NG 30× 79 %
    fltcontacts.dll Floating contacts 21 %
    ftpfile.dll FTP File YM 21 %
    gg.dll Gadu-Gadu protocol 15× 39 %
    gmailnotifier.dll Gmail Multiple Notifier 11× 29 %
    new_gpg.dll GPG 3 %
    gtalkext.dll GTalk Extension 13 %
    hwhotkeys.dll Hardware HotKeys 3 %
    linklist.dll History linklist plus 18 %
    historysweeperlight.dll History sweeper light 21 %
    historypp.dll History++ 27× 71 %
    historystats.dll HistoryStats 18 %
    httpserver.dll HTTPServer 8 %
    icq.dll ICQ-WIM protocol 15× 39 %
    icq.dll IcqOscarJ protocol 15× 39 %
    ieview.dll IEView 18× 47 %
    iehistory.dll IEView history viewer 8 %
    ignorestate.dll Ignore state 13× 34 %
    import.dll Import contacts and messages 29× 76 %
    importtxt.dll Import TXT 5 %
    irc.dll IRC protocol 22× 58 %
    jabber.dll Jabber protocol 33× 87 %
    keepstatus.dll Keep status 12× 32 %
    keyboardnotify.dll Keyboard notify ext. 8 %
    seenplugin.dll Last seen 19× 50 %
    listeningto.dll ListeningTo 24 %
    magneticwindows.dll Magnetic Windows 8 %
    yamn.dll Mail Notifier 16 %
    mra.dll Mail.ru Agent 11 %
    menuex.dll Menu item ext 28× 74 %
    msg_export.dll Message export 10× 26 %
    msgpopup.dll Message popup 18 %
    messagestate.dll Message state 18 %
    advaimg.dll Miranda image services 20× 53 %
    dbx_lmdb.dll Miranda NG LMDB database driver 5 %
    dbx_mdbx.dll Miranda NG MDBX database driver 18× 47 %
    dbx_mmap.dll Miranda NG mmap database driver 38× 100 %
    pmanagerex.dll Miranda NG profile changer 15× 39 %
    dbx_sqlite.dll Miranda NG SQLite database driver 14× 37 %
    mirotr.dll Miranda OTR 11× 29 %
    mtextcontrol.dll Miranda text control 15× 39 %
    mirandag15.dll MirandaG15 3 %
    mirfox.dll MirFox 8 %
    mirlua.dll MirLua 16 %
    mobilestate.dll Mobile state 15× 39 %
    clist_modern.dll Modern contact list 29× 76 %
    modernopt.dll ModernOpt 8 %
    mradio.dll mRadio Mod 16 %
    msn.dll MSN protocol 13× 34 %
    mydetails.dll My details 14× 37 %
    newawaysys.dll New Away System Mod 16 %
    neweventnotify.dll NewEventNotify 12× 32 %
    newsaggregator.dll News aggregator 14× 37 %
    nohistory.dll NoHistory 18 %
    nimcontact.dll Non-IM Contact 18 %
    notifyanything.dll NotifyAnything 11 %
    nudge.dll Nudge 11× 29 %
    omegle.dll Omegle protocol 11 %
    openfolder.dll Open Miranda folder 24 %
    openssl.dll OpenSSL SSL API module 3 %
    packupdater.dll Pack updater 16 %
    pasteit.dll Paste it 18 %
    ping.dll Ping 13 %
    pluginupdater.dll Plugin updater 37× 97 %
    popupplus.dll Popup plus 24× 63 %
    proxyswitch.dll ProxySwitch 5 %
    quickcontacts.dll Quick contacts 16 %
    quickmessages.dll Quick messages 10× 26 %
    quickreplies.dll Quick replies 18 %
    quicksearch.dll Quick Search 22× 58 %
    quotes.dll Quotes 13 %
    recentcontacts.dll Recent contacts 10× 26 %
    removepersonalsettings.dll Remove Personal Settings 5 %
    restart.dll Restart 18× 47 %
    sametime.dll Sametime protocol 3 %
    scriver.dll Scriver 13 %
    secureim.dll SecureIM 21 %
    sendss.dll Send ScreenShot+ 15× 39 %
    contacts.dll Send/receive contacts 15× 39 %
    sessions.dll Sessions 10× 26 %
    shlext.dll Shell extension 18 %
    simplear.dll Simple auto replier 18 %
    simplestatusmsg.dll Simple status message 16 %
    cln_skinedit.dll Skin editor for Clist nicer 8 %
    skypeclassic.dll Skype protocol (Classic) 3 %
    skypeweb.dll Skype protocol (Web) 18× 47 %
    skypestatuschange.dll Skype status change 16 %
    smileyadd.dll SmileyAdd 28× 74 %
    sms.dll SMS 16 %
    spamotron.dll Spam-o-tron 8 %
    spellchecker.dll Spell checker 23× 61 %
    splashscreen.dll Splash screen 21 %
    startposition.dll Start position 5 %
    startupsilence.dll StartupSilence 13 %
    startupstatus.dll StartupStatus 12× 32 %
    statuschange.dll Status change 11 %
    statusmanager.dll Status manager 21× 55 %
    steam.dll Steam protocol 16 %
    notesreminders.dll Sticky Notes & Reminders 11 %
    stopspammod.dll StopSpam mod 11× 29 %
    stopspam.dll StopSpam+ 24 %
    translitswitcher.dll Switch layout or transliterate 21 %
    tabsrmm.dll TabSRMM 30× 79 %
    tiler.dll Tiler 3 %
    tipper.dll Tipper 28× 74 %
    tlen.dll Tlen protocol 11 %
    toaster.dll Toaster 11 %
    tooltipnotify.dll Tooltip notify 11 %
    toptoolbar.dll TopToolBar 34× 89 %
    tox.dll Tox protocol 10× 26 %
    trafficcounter.dll Traffic counter 3 %
    twitter.dll Twitter protocol 16× 42 %
    userguide.dll User guide 18 %
    uinfoex.dll User info ext 29× 76 %
    variables.dll Variables 25× 66 %
    vkontakte.dll VKontakte protocol 16× 42 %
    wbosd.dll WannaBe OSD 8 %
    watrack_mpd.dll Watrack MPD 13 %
    weather.dll Weather 14× 37 %
    webview.dll Webview 11 %
    whatsapp.dll WhatsApp Protocol 16 %
    whousesmyfiles.dll Who Use My Files 18 %
    watrack.dll Winamp Track 16 %
    winterspeak.dll WinterSpeak 3 %
    xsoundnotify.dll XSoundNotify 24 %
    newxstatusnotify.dll xStatus notify 15× 39 %
    yahoo.dll Yahoo protocol 16 %
    yapp.dll YAPP 11 %
    yarelay.dll YARelay 11 %
    zeronotify.dll Zero notifications 3 %